sábado, 31 de enero de 2009

Rescat de Pla de Pensions

He vist avui a TV5 i llegeixo després a Expansión que la "Dirección General de Seguros y Pensiones" estudia la possibilitat de poder rescatar els Plans de Pensions de l'assegurat i el conyuge en cas de malaltia greu o atur.
Això obre les portes a moltes families, però caldria explicar primer quins casos ja contempla la llei. Els Plans de Pensions no tenen liquidesa per definició. La finalitat de l'estalvi és la complementació de la pensió en el moment de la jubilació, però les contigències que ja es preveuen són aquestes:

1. La Jubilació. Evidentment. Tot i que l'edat establerta són els 65 anys, en cas d'estar treballant el que val és realment entrar en situació legal de jubilació i deixar per tant de cotitzar per aquesta prestació. És igual doncs que l'assegurat tingui 60 o 70, la qüestió és que se jubili.
2. Mort del partícep. També evident. En el moment que això passa, els beneficaris desigants al Pla ( o els hereus legals si no hi ha res especificat) percebran el capital invertit.
3. Malaltia greu. Es considera malaltia greu qualsevol dolència que incapaciti temporalment per a l'ocupació que duri un mínim de tres mesos continuats i necessiti d'intervenció de cirugia major o tractament en hospital. També es considera malaltia greu si és una lesió amb seqüeles que limitin total o parcialment l'activitat habitual de la persona o la incapaciti per realitzar qualsevol activitat. Sense tenir res a veure això amb la dependencia i requerint informe de tribunal mèdic. La gran majoria de Plans de Pensions contemplen també la possibilitat de rescat si el que pateix la malaltia greu és el conyugue i molts també els ascendents o descendents de primer grau.
4. Invalidesa Laboral de Partícep. Que un tribunal medic certifiqui la Invalidesa per treballar.
5. Dependència Severa o Gran Dependència del titular del Pla de Pensions. Segons la Llei de Dependència, qui estigui en aquesta situació te dret a percebre el capital estalviat. Per tant, és una contingència de rescat de recent creació.
6. Atur de llarga durada. I s'enten com a tal quan la persona ha estat un mínim de 12 de mesos continuats sense feina i sense dret a percebre cap prestació o haver-la exhaurit i estar inscrit a l'Inem en el moment de fer la sol·licitut de rescat. Les tres condicions han de complir-se. Si són autònoms, han d'haver estat inscrits un mínim de 12 mesos continuats com a sol·licitants de feina a organisme competent.

Si no es compleix alguna de les situacions anteriors no es possible pagar cap tipus de penalització a l'entitat financera ni retornar a Hisenda les quantitats satisfetes en forma de reducció de la Base Imponible per tal de poder recuperar el capital.

La noticia és recent, i com sempre, caldrà esperar a veure en què es concreta. Diuen 6 mesos, però reduir la contingència actual de 12 a 6 mesos és el que es proposa? o també eliminar la necessitat que aquests mesos ja no es tingui dret a cap prestació?S'aplicaria la modificació també pels Plans de Previsió Assegurats? Respecte la situació de malaltia greu no farien més que regularitzar el que la majoria de plans ja estan contemplant.
Tot i així, obrir una porta més pot ajudar a algunes families que tenen diners estalviats i blindats en aquesta forma d'estalvi, però sembla dificil que la apertura sigui real i significativa. Cal tenir en compte que el patrimoni dels fons de pensions al 2008 es va situar en més de 78.000 milions d'euros, corresponents a més de 1o milions de partíceps.
A part de recordar que la majoria de Plans de Pensions inverteixen en renta variable precisament per què l'horitzó temporal de rescat és a molt llarg termini i un rescat anticipat faria caure en perdues a l'assegurat.
I no estaria de més recordar que existeixen també altres vies d'estalvi futur, i també amb avantatges fiscals.

domingo, 4 de enero de 2009

Increments desmesurats del 2009


-->
O sigui, que estem estem en crisi, plenament acceptat ja per tothom. I com que hi ha desaceleració econòmica, els preus van baixar l'ultim trimestre de l'any i l'IPC se situa al voltant del 2%. Això vol dir, que els increments salarials casi no es notaran. Afortunadament els tipus d'interés es corregeixen i han baixat i continuaran baixant, així que els hipotecats, però també totes aquelles operacions d'actiu lligades a un interés variable veuran baixar els interessos que han de tornar, i suposarà una mica d'aire a families i també empreses.

Però, encara no hem complert una setmana de l'encetat 2009 i ja sabem que el cost de la vida serà un altre cop molt més elevat de lo justificable. Indignant:

-Renfe Rodalies incrementa de cop el preu dels seus serveis per sobre del 6%. Això és el triple de l'IPC! I per què? només el canvi d'any justifica aquesta decisió? un servei que sense més alternativa fan servir milers d'usuaris, i que el 2 de gener per exemple va donar el servei corresponent a un dia festiu. Els retards en horaris i mal funcionament de la calefacció o aire acondicionat deixen ja de ser noticia.Les obres continuaran afectant als usuaris de Barcelona i el premi és un increment desmesurat en el preu del bitllet.
- L'alternativa del cotxe no ha estat mai la millor. Ara menys. Els peatges el dia 1 ja s'havien incrementat una mitja del 4%, i la benzina ha baixat sí. Però el barril de brent a principis de l'any estava proper als 100 dolars i l'ha acabat a 40 dolars. I la baixada de les benzines no ha estat ni molt menys del 50%.
- Increments annunciats en la quantia aplicada a les multes i a totes les taxes i impostos corresponents a Ajuntaments. Aquest any per que sí els impostos seran més elevats. Per que sí no, per oxigenar les arques públiques...Això vol dir IBI més car, les zones blaves ( i verdes!) encara més elevades, etc..
- Summinstres basics i necessaris a canvi de cap valor afegit s'incrementen amb el vist i plau del govern. La llum casi un 4%, i l'aigua un 5% per tal d'adequar-se a les normatives europees ( per què per això si que ens donem pressa a ser més com el reste d'Europa sí). El gas en principi sembla que baixa els preus.
El telefon es contagia dels increments i tant l'establiment de trucada com el cost per minut pujaran al voltant 4,5%.
I Correus, com que dona un servei envejable, puja tarifes per sobre del 3%.

Sense més comentaris...