jueves, 26 de marzo de 2009

El anuncio de ING


He visto hoy un anuncio de ING que me ha sorprendido. Normalmente ING destacaba por ser claro y conciso en su publicidad, pero en este caso no me parece así.
Dado que otros bancos y cajas regalan ordenadores al vincularse con nóminas o depósitos, ING decide utilizar el ejemplo de la compra de un ordenador para su anuncio.
Explican, al parecer sin fisuras, como puedes obtener los 400 euros que necesitas para comprarte el ordenador que regalan en otras entidades. Pero no dicen la inversión necesaria!
Así que, para facilitaros las cosas, he hecho los cálculos:

Si tomaramos un valor inicial de inversión de 10.000 euros sería de la siguiente forma:

4 meses al 3,50 tae intereses mensuales: 28,75 al mes. Por 4 meses: 115 euros brutos
8 meses al 2,50 tae intereses mensuales: 20,83 al mes. Por 8 meses: 166,64 euros brutos

115 + 166,64 = 281, 64 - 18% (retención fiscal)= 230,95 euros netos al año.

Como mínimo haría falta una inversión de unos 18.000 euros para obtener en un año los 400 euros netos que dicen en el anuncio que destinas a la compra de un ordenador (algo menos del doble de los diez mil euros que he tomado de referencia para hacer el cálculo). La tae de los siguientes 8 meses además es sin saber con certeza cuál será, pues dependerá de la remuneración que tenga la cuenta transcurridos los 4 meses iniciales y en el contexto actual, posiblemente sea menor.

Pero esto tampoco es así. Por que en el anuncio dicen que "al cabo de 4 meses" (hablo de memoria, tal vez dice alguno más, pero para el ejemplo sirve igual)... Si a los 4 meses tenemos que haber obtenido los 400 euros de rendimiento neto, para poderlos sacar ( y comprar el ordenador que comentan en el anuncio..) dejando el resto del dinero en la cuenta, la inversión inicial debería ascender a más de 40.000 euros:

4 meses al 3,50 tae intereses mensuales= 116,67. Por 4 meses: 466,56 euros/brutos.
466,56 - 18% (retención)= 382,57 euros netos.

Creo más de 40.000 euros no es precisamente la inversión mayoritaria del que le tiente el regalo de un ordenador.

sábado, 21 de marzo de 2009

Trisomia 21


Sense ser casualitat, avui és el dia internacional de les persones amb Síndrome de Down. Dic que no per casualitat per què es va triar el dia 21 per tal de remarcar la triplicitat del cromosoma 21, que defineix al síndrome.
Hi ha constància d'aquesta alteració genètica des del 1.500 A. C. però avui en dia encara no es coneix per què es produeix aquest increment cromosomic, passant a tenir 47 cromosomes en lloc de 46. Això es va descobrir força recentment, al 1957, però va ser al segle XIX que el metge angles John Langdon Down va descriure el conjunt de símptomes que formaven el síndrome.
Com s'arriben a tenir 47 cromosomes? en el moment de la fecundació, es reben 23 cromosomes de l'espermatozou i de l’òvul. Dels 46, 44 formen parelles i els altres dos corresponen als denominats cromosomes sexuals (els famosos XX o XY). La primera cèl·lula humana ja té els 46 cromosomes, i en cadascuna de les múltiples divisions cel·lulars es va dividint i tornant a tenir 46 cromosomes en els milions de cèl·lules que ens formen. En el cas del síndrome de Down, o bé el pare, o bé la mare, aporten 24 cromosomes en lloc de 23, sent específicament el cromosoma pertanyent a la parella numero 21 el que es dona per duplicat. Per tant, es tenen 3 cromosomes del parell 21. Per tant, l'anomalia té lloc abans de la concepció. És en el moment de la formació de l'òvul ( en un 90% dels casos) o de l’espermatozoide que es crea amb un cromosoma de més. Tot i així s'ha relacionat amb l'edat dels pares, sobretot de la mare, establint-se com a factor de risc.

Al haver-hi una trisomia, el que implica és que s'estan fent més copies de gens de les necessàries per mantenir l'equilibri, i això té conseqüències en el funcionament cel·lular i dels òrgans.
La anomalia, necessàriament implicarà unes limitacions. Però només això. Unes característiques físiques i morfològiques que tots coneixem i una lentitud i aturament en el desenvolupament psicològic. És important remarcar que no hi ha una correlació entre la intensitat dels trets físics i el desenvolupament cognitiu. I que, com en un nen sense aquesta anomalia, l'assoliment d'un correcte desenvolupament no depèn únicament dels gens. Com sempre una ràpida, constant i acurada intervenció psicopedagògica, social i mèdica condicionaran realment el desenvolupament del nen amb síndrome de Down i la qualitat de vida de l'adult amb síndrome de Down. Igual que no hi han dos persones iguals, val a dir que tampoc hi han dos persones amb síndrome de Down iguals. Tendim a mesurar pels síndromes i aquests no defineixen completament a les persones.
Per si hi esteu interessats, aquesta és l'adreça de la web de la Fundació Catalana Síndrome Down. Tot i que la Fundació s'adreça a persones amb aquest síndrome i/o altres discapacitats intel·lectuals us recomano que la visiteu per l'ampliació d'informació que hi podeu trobar fent que tots pugueu/puguem aportar el màxim per a que les limitacions no siguin impossibles.