martes, 8 de febrero de 2011

Petició al Sr Jordi Roig i Vinyals per l'escola #martamata


Aquesta és la carta que jo enviaria al Sr Jordi Roig i Vinyals , Director General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament per tal de sol·licitar-li una entrevista a fi de concretar l'inici de la construcció de l'Escola Marta Mata del Vendrell.
Avui mateix la faig arribar a la Junta de l'Ampa de l'Escola per tal que fassi allò que consideri més adient.El passat 9 de novembre de 2010 el govern aprovava la construcció de l'escola Marta Mata del Vendrell amb una proposta d'inversió de 5.147.247 €.

El centre on s'estan educant els nostres fills, el CEIP Marta Mata del Vendrell va començar la seva tasca fa ja 5 cursos i mig. Amb el pas dels anys, hem anat visquent la consolidació d'un projecte educatiu que involucra a tota la comunitat. Però malgrat els esforços dels professionals del Departament d'Ensenyament, amb la direcció del centre al capdavant i tot l'equip de docents al seu costat, estem arribant a una situació realment complicada.

Allò que va començar amb una instal·lació provisional s'ha convertit en un continu de provisionalitats que comencen a afectar el projecte que es va començar amb il·lusió ja fa massa temps. Fa cinc cursos que l'escola va iniciar la seva activitat amb unes instal·lacions provisionals, dignes, però provisionals. Any rere any s'han anat afegint més mòduls prefabricats que han permès, fins al moment, el desenvolupament de la tasca que s'encomana a l'escola. Però com totes les situacions provisionals, la incertesa fa que qualsevol projecte il·lusionant es converteixi en una simple qüestió de supervivència diària.

Som conscients dels retards en la cessió dels terrenys definitius on s'ha d'ubicar l'edifici, com també de la situació econòmica global en la que ens trobem. Però també som conscients de les necessitats de la nostra escola, l'escola dels nostres fills, de disposar d'un edifici definitiu que permeti la consolidació d'un projecte educatiu que esdevé més provisional cada dia que passa.

Tingui en compte que, en el millor dels casos, i comptant que el centre definitiu pugués estar construït al setembre del curs 2012-2013, els alumnes que van obrir l'escola hauran passat dos terços de la seva escolarització infantil i primària en mòduls prefabricats, amb els inconvenients que comporten, que poden ser minimitzats amb caràcter provisional però que no acceptem com a definitius.

A més, i per si no en fóra prou, en el mateix municipi s'ha de construir un nou centre educatiu ja que les necessitats d'escolarització són molt més grans que l'oferta en centres, tal i com constaten les xifres a les que poden accedir des del Departament d'Ensenyament. Això fa que en el nostre centre ja tinguem algun curs triplicat (P4) quan ni tan sols disposem d'un edifici.

És per tot això que li prego ens concedeixi una entrevista per tal de tractar la problemàtica generada en el nostre centre i ens pugui informar de les previsions reals per a la realització de l'obra.

Tantmateix, informarem de la petició d'aquesta entrevista al director dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament, per a que en tingui coneixement i per deferència pel tracte que ens han dispensat fins avui.

Rebi una salutació

1 comentario:

Què t'anava a dir dijo...

molta sort en tot plegat.