miércoles, 24 de junio de 2009

La Seguretat Social i la LOPD

Rebo carta del Gobierno de España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Tesorería General de la Seguridad Social: Campaña de comunicación a los trabajadores, 2009. Obro la carta, barrejada amb altres comunicacions, cartes, correus, publicitat, etc que acaba a la meva bústia de correu (físic, és clar, aquí encara no puc fer una separació per al correu brossa...).

A l'obrir-la i llegir-ne l'interior me n'adono que la informació que rebo no és la meva, ni de ningú que hi visqui actualment en aquesta adreça. Al·lucino.
Crec que es vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) i no és que jo sàpiga de lleis, però es que precisament és aquella part de la formació que la gran majoria de les empreses acaben donant als seus treballadors. Crec que les dades personales a les que he tingut accés no s'han protegit adequadament, incomplint doncs, el deure de secret que s'estableix a la llei. He tingut a les meves mans: dades identificatives (nom i cognoms, nº de Seguretat Social, nº de D.N.I. ) i l'històric de vida laboral, detallant-se el nom de l'empresa, dates d'alta i baixa en les mateixes, dies cotitzats, i bases de cotització declarades durant l'any passat del sou. Això a més em fa pensar, que jo no he rebut la meva comunicació , per què segurament s'haurà enviat també a una adreça incorrecta.

Som nosaltres els responsables de tenir actualitzada aquesta base de dades de la Seguretat Social? No. La mateixa Llei regula que és el responsable del fitxer qui ha de mantenir-lo actualitzat. I en aquest cas tampoc crec que sigui massa complicat. Cada any, quan fem la declaració de la renda, i des de l'any passat amb caracter obligatori, hem de fer constar la referència catastral d'allà on vivim.
A la mateixa carta indica que si les dades són errónees "si les vostres dades personals no són correctes i amb la finalitat d'actualitzar-les en el nostre fitxer..." que ompli el formulari amb les dades correctes i a més adjunti fotocopia del DNI. Però el problema és que està tot malament per què no són les meves!!

A tot això, quan el carter o la cartera ha depositat la carta a la meva bústia, ha comprovat que els noms coincideixin? o és que l'opció de retornar una carta per "desconegut" o "dirección incorrecta" no existeix?
Evidentment, procuraré el pròxim cop poder marcar jo l'opció de retornar la carta ja que la vaig obrir per error... peró lo correcte no seria que la Seguretat Social tingués les nostres adreces correctament actualitzades al seu fitxer?? ...

Com a ironia, l'encapçalement de la comunicació és " Una gestión eficaz para un futuro seguro". !!!

4 comentarios:

Maimónides dijo...

El problema es que les administracions públiques no tenen els fitxers rel·lacionats, perque el d'hisenda pertany a un ministeri, amb uns identificadors y camps clau amb valors concrets, el de la TGSS es un altre, d'un altre ministeri, el padró es competència municipal, a l'igual que territori... hi ha cops que una dada, codificada, per les diferents administracions signifiquen diferents coses.

En fi, hi ha un llarg camí per recorrer fins arribar a una dada única... si la llei ho permet!

Bon post!

Ferran Porta dijo...

Per suposat que la responsabilitat és de qui et demana les dades, i per tant és la institució en qüestió la que ha d'assegurar-se que CAP dada serà donada a conèixer a terceres persones. És molt gros, això que expliques, però no sé perquè no m'estranya. País!

Què t'anava a dir dijo...

Tot això es un mon molt fragil. t'obren una carta ordinaria i poden saber mitja vida i part de l'altre de tu. Encara queda molt per fer.

Xavi dijo...

Penso que amb el tema de la protecció de dades, el que hi ha és molta hipocresia. Un cas clar per exemple, és el cens electoral que el govern dona a tots el partits, que es presenten a les eleccions. És cert, que l'han de tornar però... no dona temps ni res a fer 40.000 còpies. Una altra cosa, google (gmail), facebook, etc, són propietaris de tots els continguts que hi fiquem. Ens hem parat a pensar en això?